Ένταξη 9ης Εκπαιδευτικής Σειράς Εθελοντών Πυροσβεστών

Αρ. πρωτ. 990
Αθήνα, 10-05-2020

Αγαπητές νέες Συναδέλφισσες και νέοι Συνάδελφοι,


Με την ευκαιρία της έκδοσης από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος των επίσημων αποτελεσμάτων των εξετάσεων της 9ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθελοντών Πυροσβεστών, σας καλωσορίζουμε και επίσημα στην οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντών Πυροσβεστών εσάς τους 609 επιτυχόντες νέους Εθελοντές Πυροσβέστες και σας ευχόμαστε καλές και ασφαλείς υπηρεσίες. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, ως ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας ορίστηκε η 30η Μαρτίου 2020 και μετά και από την δική σας ένταξη στο Σώμα η συνολική δύναμη των εν ενεργεία Εθελοντών Πυροσβεστών θα ξεπεράσει τους 2400.
Η ένταξή σας στο Π.Σ. πραγματοποιείτε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο καθώς παγκόσμια βιώνουμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, γεγονός που επέβαλε την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας όλων των συναδέλφων (Επαγγελματιών και Εθελοντών) που υπηρετούν στο Π.Σ. κάτω από ένα ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας και για αυτό τον λόγο όσοι αναλαμβάνετε υπηρεσία στις επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια αντιμετωπίζετε καθυστέρηση στην ένταξή σας.
Κλείνοντας, σας καλούμε και εσάς να στηρίξετε και να ενισχύσετε την Π.Ε.Ε.Π.Σ ακόμα περισσότερο με την δική σας εγγραφή, όπως εκατοντάδες συνάδελφοι το έχουν κάνει μέχρι σήμερα για την στήριξη των αιτημάτων και διεκδικήσεων, συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, προγράμματα κλπ. που διοργανώνει ή επιμελείται η Ένωση, δικαίωμα στην παροχή υλικών, εξοπλισμού και Μ.Α.Π., όταν προκύπτουν μέσα από δωρεές, και γενικότερα ότι άλλων ωφελημάτων εξασφαλίζει κατά περίπτωση και μεταβιβάζει στα μέλη της η Ένωση.
Σχετική αίτηση μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ
Ευχόμαστε σε όλους καλή και ασφαλής αντιπυρική περίοδο,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

Σεραφείμ Τσιουγκρής                              Παύλος Κόκκος