Δικαίωμα εγγραφής στην Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μόνο οι ενεργοί Εθελοντές Πυροσβέστες σύμφωνα με το Ν.4029/2011.
Μοναδικός τρόπος υποβολής της αίτησης εγγραφής είναι η παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα: