Θεανώ Ανάγνου Εθ. Πυροσβέστρια

Αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας

Βιογραφικό

  • 1ος Π.Σ. Αθηνών
Φραγκίσκος Δακτυλίδης Εθ. Αρχιπυροσβέστης

Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ

Βιογραφικό

  • 3ος Π.Σ. Πειραιά
Μαρία Μπίτρα Εθ. Αρχιπυροσβέστρια

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας

Βιογραφικό

  • 1ος Π.Σ. Αθηνών