Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ξεκίνησε η λειτουργία του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο έχει στελεχωθεί με επαγγελματίες ψυχικής υγείας ειδικότητας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Σκοπός του γραφείου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας ήτοι ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικού ενδιαφέροντος και καθημερινότητας προς το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, σε ατομικό, εργασιακό και οικογενειακό επίπεδο που βιώνουν συναισθηματική κρίση ή οπουδήποτε είδους ψυχοκοινωνικό πρόβλημα.
Μετα από ερωτημα της ΠΕΕΠΣ διευκρινίστηκε, μετά από σχετική απάντηση του ΑΠΣ, ότι στο εν λόγω Γραφείο μπορεί να απευθύνονται και οι εν ενεργεία Εθελοντές Πυροσβέστες.
Το Γ.Ψ.Μ. στεγάζεται στην Πανεπιστημίου 67, 5ος όροφος, Ομόνοια και λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή από 07.30 – 15.00, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108695292, 293, 298, 299. Επίσης οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν και τις λοιπές ώρες και αργίες καλώντας στο 6934 60 4001.
Επισημαίνεται ότι το Γραφείο διέπεται από τον Κώδικα δεοντολογίας προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση του απορρήτου και της ανωνυμίας.