Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε οτι η ARAG, μετά από επαφές της με την Ένωσή μας, προσφέρει για όλους τους συναδέλφους, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα νομικής προστασίας που καλύπτει την πυροσβεστική μας δραστηριότητα ως Εθελοντές Πυροσβέστες.
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
β) Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
γ) Ε.Δ.Ε.
δ) Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
Στις ανωτέρω αποκλειστικά περιπτώσεις, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Επίσης περιλαμβάνει για τις ανωτέρω αποκλειστικά περιπτώσεις την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Νομικές Συμβουλές για τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται άμεσα.
Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.
Η ARAG αναλαμβάνει τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα Γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση.
ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 40€
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση
Δείτε εδώ τους ειδικούς όρους
Ο όμιλος ARAG είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος ανεξάρτητος συνεργάτης για το δίκαιο και την προστασία. Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική αγορά. Με τους 3.500 εργαζομένους του ο όμιλος πετυχαίνει έσοδα από πωλήσεις και ασφάλιστρα πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. Εκτός Γερμανίας η ARAG έχει επεκταθεί σε άλλες δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α. για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της. Στη αγορά της Νομικής Προστασίας των Η.Π.Α. η ARAG κατέχει σήμερα την πρώτη θέση, ενώ ο όμιλος ηγείται στις αγορές της Ισπανίας και Ιταλίας. Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία. Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς. Ασφαλισμένοι στην ARAG είναι αρκετά σωματεία, ενώσεις ή σύλλογοι, όπου καλύπτουν τα μέλη του για εργασιακά θέματα κυρίως (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ΕΚΑΒ Κρήτης, Αθηνών, Χαϊδαρίου Ν. Πιερίας, Αγρινίου, Ενώσεις Υπαλλήλων ΠΣ, ΛΣ, Στρατιωτικών, Αστυνομικών, Υ.Ε.Φ.Κ.Κ., Σ.Τ.Α.Ε., Σ.Ε.Π.Ε., Σύλλογοι/Σωματεία Τραπεζών, Ιατροί και συζητήσεις με ιατρικούς συλλόγους. Μεγάλο πλήθος νοσηλευτών, ιατρών είναι ασφαλισμένοι χωρίς τη μεσολάβηση σωματείων, ένωσης, συλλόγων κ.λπ.). Έχουν εκδοθεί πάνω από 900.000 συμβόλαια Νομικής Προστασίας