Η Π.Ε.Ε.Π.Σ. μέλος της C.T.I.F.

Αρ. πρωτ. 986
Αθήνα, 30-04-2020

Συνάδελφοι/σες,


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε.Ε.Π.Σ., στο πλαίσιο των διεθνών της δράσεων και δραστηριοτήτων, έγινε αποδεκτή ως μέλος στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών (C.T.I.F. – Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu). Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παρουσία μας στα διεθνή πυροσβεστικά τεκταινόμενα, συμμετέχοντας σε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας και εδραιώνεται περαιτέρω και η παρουσία του Έλληνα Εθελοντή Πυροσβέστη σε Ευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο.
Η C.T.I.F. ιδρύθηκε το 1900 στο Παρίσι με στόχο την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα σε πυροσβέστες και άλλους ειδικούς στην πυρόσβεση και διάσωση σε όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτή 39 χώρες, περισσότερες από τις οποίες είναι χώρες της Ευρώπης αλλά και χώρες όπως η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. και η Ρωσία. Η C.T.I.F. διαθέτει 12 επιτροπές σε θέματα Πυρόσβεσης και Διάσωσης όπως: Επικίνδυνων Υλικών, Πρόληψης Πυρκαγιών, Πυροσβεστικής Εκπαίδευσης, Εθελοντών Πυροσβεστών, Δασικών Πυρκαγιών, Γυναικών Πυροσβεστών, Πυρόσβεσης Αεροδρομίων κ.α.
Συνεχίζουμε Μεθοδικά και Στοχευμένα, με βαθιά προσήλωση στο στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την εξύψωση του ιερού θεσμού του εθελοντισμού και στην τοποθέτηση του στον πυρήνα των Πυροσβεστικών εξελίξεων, δίνοντάς του την αναγκαία προοπτική να ατενίζει το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Για το Δ.Σ. 


            Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σεραφείμ Τσιουγκρής                                                     Παύλος Κόκκος