Αξιοποίηση Εθελοντών Πυροσβεστών

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αξιοποίηση Εθελοντών Πυροσβεστών

Αρ. πρωτ. 109
Αθήνα, 22-06-2022

Συνάδελφοι/σες,

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, χαιρετίζει θερμά την από 14 Ιουνίου 2022 διαταγή του κυρίου Αρχηγού ΠΣ με θέμα «Ενημέρωση του Δυναμολογίου psnet – Βαρδιολογίου ¨ENGAGE¨ – Διεξαγωγή Υπηρεσίας- Αξιοποίηση Εθελοντών Πυροσβεστών Π.Σ.», για την επικαιροποίηση των στοιχείων των υπηρετούντων Εθελοντών Πυροσβεστών, την ορθή και έγκαιρη διαχείριση του Δυναμολογίου σχετικά με τις αποδόσεις των προαγωγικών βαθμών καθώς και τις διαγραφές από το μητρώο όσων πληρούν τα ανάλογα κριτήρια εφιστόντας παραλληλα την προσοχή προς τις Διοικήσεις των Υπηρεσιών για την ουσιαστική αξιοποίηση των Εθελοντών Πυροσβεστών καθώς «…αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της Υπηρεσίας και εν τέλει συγκροτούν μια ακόμα κατηγορία ενστόλου προσωπικού μαζί με τους μονίμους, Π.Π.Υ. και Εποχικούς Πυροσβέστες».

Η ανωτέρω διαταγή του κυρίου Αρχηγού αποτελεί ένα απτό δείγμα της πρόθεσης της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος να προχωρήσει στην ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και έρχεται ως επιστέγασμα της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και του κυρίου Αρχηγού στις 18 Μαρτίου 2022 στο γραφείο του.

Η εξέλιξη αυτή, θεωρούμε πως εκφράζει την απόλυτη στήριξη του κυρίου Αρχηγού καθώς και ολόκληρης της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στο θεσμό μας και θέλουμε να πιστεύουμε  πως θα συμβάλει στο ξεπέρασμα αγκυλώσεων και παρωχημένων αντιλήψεων του παρελθόντος τα οποία στάθηκαν και στέκονται ως και σήμερα τροχοπέδη στην υγιής ανάπτυξη του εθελοντισμού στο ΠΣ, κατατάσσοντας την χώρας μας ουραγό στην διαχείριση του πυροσβεστικού εθελοντισμού στην Ευρώπη και ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Σεραφείμ Τσιουγκρής

Ο Γεν. Γραμματέας
Παύλος Κόκκος