Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Αρ. πρωτ. 1080
Αθήνα, 23-02-2022

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι/σες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21/2/2022 πραγματοποιήθηκε μέσω ZOOM η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ. Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε παρουσίαση του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο Μάκη Τσιουγκρή και του Οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία Σπύρο Πολιτόπουλο. Ακολούθησε συζήτηση και ολοκληρώθηκε με μυστική ψηφοφορία από τα συμμετέχοντα μέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπερψηφίστηκε ο Διοικητικός απολογισμός περιόδου 2021 κατά πλειοψηφία (98% Ναι, 2% Λευκό) και ο Οικονομικός απολογισμός έτους 2021 επίσης κατά πλειοψηφία (93% Ναι , 2% Όχι και 5% Λευκό).

Στη συνέχεια αποφασίστηκε οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 με δυνατότητα ψηφοφορίας είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά και εκλέχθηκε η εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:

  1. Ζάχαρη Χαράλαμπο
  2. Πολιτόπουλο Σπύρο
  3. Χατζηστρατή Μαρία

Για την διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερομένους και λεπτομέρειες για την διαδικασία συμμετοχής στην ψηφοφορία, είτε δια παρουσίας, είτε ηλεκτρονικά, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από την εφορευτική επιτροπή τις επόμενες ημέρες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Σεραφείμ Τσιουγκρής                                  

Ο Γεν. Γραμματέας
Παύλος Κόκκος