Το N.V.F.C. (National Volunteer Fire Council – Εθνικό Συμβούλιο Εθελοντών Πυροσβεστών) ιδρύθηκε το 1976 και είναι μία παναμερικανική ένωση εθελοντών, η οποία εκπροσωπεί περί τους 800.000 εθελοντές πυροσβέστες και διασώστες/παραϊατρικούς στο αντιπροσωπευτικό ποσοστό του 71% της συνολικής δύναμης του προσωπικού των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης των Η.Π.Α.

Το N.V.F.C. μεταξύ άλλων:

  • Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εθελοντών στο Κογκρέσο, τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους πολιτειακούς οργανισμούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο των Η.Π.Α.
  • Προωθεί την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών της.
  • Συμμετέχει στις εθνικές επιτροπές προτύπων σχεδίων πυρασφάλειας.

Με την πάροδο των χρόνων, κατάφερε να ενώσει όλους τους εθελοντές πυροσβέστες των Η.Π.Α. και να γίνει μια ισχυρή φωνή με παγκόσμια εμβέλεια, προάγοντας το έργο τους στα μέγιστα, καθώς εξυψώνει το ηθικό των εθελοντών, τους καταρτίζει και τους προετοιμάζει, ώστε να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Η Π.Ε.Ε.Π.Σ. εντάχθηκε ως Μέλος στο N.V.F.C. το 2013 έχοντας μεταξύ άλλων την δυνατότητα:

  • Πρόσβασης στο τομέα πολιτιστικών ανταλλαγών του N.V.F.C. παρέχοντας συνδέσεις με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς σε επισκέψεις στις Η.Π.Α.
  • Συμμετοχής στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του N.V.F.C.
  • Πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαίδευση και σε ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.