Η C.T.I.F. ( Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu ), γνωστή και ως Διεθνής Ένωση Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης, ιδρύθηκε το 1900 στο Παρίσι με στόχο την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα σε πυροσβέστες και άλλους ειδικούς στην πυρόσβεση και διάσωση σε όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτή 39 χώρες, περισσότερες από τις οποίες είναι χώρες της Ευρώπης αλλά και χώρες όπως η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. και η Ρωσία. Aποστολή της είναι η κατανόηση και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πυροσβεστών μέσω διαλόγου, αναλύσεων και συμπερασμάτων από την μελέτη ατυχημάτων και πυρκαγιών σε διεθνές επίπεδο και στις δράσεις της περιλαμβάνεται η έκδοση ετήσιων εκθέσεων για τον κόσμο της πυρόσβεσης από 80 διαφορετικές χώρες και 90 πρωτεύουσες, η οργάνωση διεθνών συνεδρίων και διαγωνισμών με την συμμετοχή παραπάνω από 3.000 πυροσβεστών κ.α.

Η C.T.I.F. διαθέτει 12 επιτροπές σε θέματα Πυρόσβεσης και Διάσωσης όπως: Επικίνδυνων Υλικών, Πρόληψης Πυρκαγιών, Πυροσβεστικής Εκπαίδευσης, Εθελοντών Πυροσβεστών, Δασικών Πυρκαγιών, Γυναικών Πυροσβεστών, Πυρόσβεσης Αεροδρομίων κ.α.

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σχετικό της αίτημα έγινε αποδεκτή το 2019 ως Accosiate Member ενισχύοντας την παρουσία της στα διεθνή πυροσβεστικά τεκταινόμενα και συμμετέχοντας στις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας εδραιώνοντας περαιτέρω και την παρουσία του Έλληνα Εθελοντή Πυροσβέστη σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Π.Ε.Ε.Π.Σ., από το 2013 είναι μέλος και του N.V.F.C. (Εθνικό Συμβούλιο Εθελοντών Πυροσβεστών των Η.Π.Α. )