Πρόσκληση Μελών Π.Ε.Ε.Π.Σ. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
Πρόσκληση Μελών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. πρωτ. 1074
Αθήνα, 4-2-2022

Αγαπητά Μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε.Π.Σ. σας προσκαλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Ενημέρωση-συζήτηση επί σημαντικών θεμάτων.
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι είναι ήδη οικονομικά τακτοποιημένοι και το 2022 και όσοι θα καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι και το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022.

Ο σύνδεσμος θα σταλεί λίγες ώρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ΜΟΝΟ στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Σεραφείμ Τσιουγκρής                                 

Ο Γεν. Γραμματέας 
Παύλος Κόκκος