Συμμετοχή της Π.Ε.Ε.Π.Σ. στη συνεδρίαση της επιτροπής Γυναικών της CTIF

Στην ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Γυναικών στην Πυρόσβεση & Διάσωση της CTIF που έγινε δια ζώσης – μετά από καιρό – στο Αννόβερο της Γερμανίας στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Interschutz 2022, της σημαντικότερης έκθεσης συστημάτων ασφαλείας, προστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης, συμμετείχε η Π.Ε.Ε.Π.Σ. εκπροσωπούμενη από την Υπεύθυνη Διεθνούς Συνεργασίας Εθελόντρια Αρχιπυροσβέστρια Μαρία Μπίτρα.

Η Επιτροπή Γυναικών στην Πυρόσβεση και Διάσωση της CTIF συστάθηκε ως ομάδα εργασίας το 2012 και το 2014 αναβαθμίστηκε σε επιτροπή. Στόχος της, μεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πυροσβεστριών (εθελοντριών και μονίμων) στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, μέσω της ανταλλαγής καλύτερων πρακτικών και της ενημέρωσης σε θέματα ισότητας, συμπερίληψης, εγκυμοσύνης, παρενόχλησης και άλλων θεμάτων.

Στη συνάντηση της επιτροπής την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, συμμετείχαν 13 χώρες και συζητήθηκαν πρακτικές σε θέματα που αφορούν γυναίκες πυροσβέστριες καθώς και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η συνάντηση περιλάμβανε:

  • Παρουσίαση του ζητήματος της παρενόχλησης πυροσβεστριών στις Φινλανδικές Υπηρεσίες Πυρόσβεσης και Διάσωσης
  • Στατιστικά στοιχεία για την παρενόχληση
  • Σύνδεση με εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και συζήτηση συμπερίληψης υψηλότερου ποσοστού γυναικών πυροσβεστών στο προσωπικό του
  • Παρουσίαση του οργανισμού Women in Fire και των project του σε θέματα εγκυμοσύνης και υπογονιμότητας
  • Στατιστικά στοιχεία για την πυροσβεστική υπηρεσία στην Ιρλανδία με έμφαση σε θέματα ποικιλότητας και ένταξης
  • Παρουσίαση εγχειριδίου για τις γυναίκες πυροσβέστριες της Πυροσβεστικής της Σλοβενίας
  • Παρουσίαση του Οργανισμού Πυροσβεστών Λατινικής Αμερικής Americanos Bomberos (OBA).

 

Από το Γραφείο Τύπου