Συμμετοχή της Π.Ε.Ε.Π.Σ. στην επιτροπή Δασοπυρόσβεσης της CTIF

Στην εξαμηνιαία συνάντηση της επιτροπής δασοπυρόσβεσης της CTIF που πραγματοποιήθηκε 2-5 Μαΐου και διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Πυροσβεστικό Σώμα, συμμετείχε η Π.Ε.Ε.Π.Σ. εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρό της Εθελοντή Πυρονόμο Δημήτρη Ζέρβα. Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι επαγγελματικών και εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και ερευνητικών φορέων από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Κροατία και Τσεχία. Στο πλαίσιο των εργασιών οι εκπρόσωποι ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης  Κρίσεων, επισκέφθηκαν την Μοίρα Αεροσκαφών Δασοπυρόσβεσης Canadair CL 215 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Π.Σ. και την Π.Υ. Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο τους και να συνομιλήσουν με στελέχη των μονάδων αυτών.

Από το Γραφείο Τύπου