Η Π.Ε.Ε.Π.Σ. μέλος στη C.T.I.F. (Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ. 980
Αθήνα, 21-04-2020

Η Π.Ε.Ε.Π.Σ. μέλος της C.T.I.F. (Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών)

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο των διεθνών της δράσεων και δραστηριοτήτων έγινε αποδεκτή ως μέλος στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών ( C.T.I.F. – Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu). Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παρουσία της στα διεθνή πυροσβεστικά τεκταινόμενα, συμμετέχοντας σε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας εδραιώνοντας περαιτέρω και την παρουσία του Έλληνα Εθελοντή Πυροσβέστη σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Η C.T.I.F. ιδρύθηκε το 1900 στο Παρίσι με στόχο την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα σε πυροσβέστες και άλλους ειδικούς στην πυρόσβεση και διάσωση σε όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτή 39 χώρες, περισσότερες από τις οποίες είναι χώρες της Ευρώπης αλλά και χώρες όπως η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. και η Ρωσία. Aποστολή της είναι η κατανόηση και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πυροσβεστών μέσω διαλόγου, αναλύσεων και συμπερασμάτων από την μελέτη ατυχημάτων και πυρκαγιών σε διεθνές επίπεδο και στις δράσεις της περιλαμβάνεται η έκδοση ετήσιων εκθέσεων για τον κόσμο της πυρόσβεσης από 80 διαφορετικές χώρες και 90 πρωτεύουσες, η οργάνωση διεθνών συνεδρίων και διαγωνισμών με την συμμετοχή παραπάνω από 3.000 πυροσβεστών κ.α.

Η C.T.I.F. διαθέτει 12 επιτροπές σε θέματα Πυρόσβεσης και Διάσωσης όπως: Επικίνδυνων Υλικών, Πρόληψης Πυρκαγιών, Πυροσβεστικής Εκπαίδευσης, Εθελοντών Πυροσβεστών, Δασικών Πυρκαγιών, Γυναικών Πυροσβεστών, Πυρόσβεσης Αεροδρομίων κ.α.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η Π.Ε.Ε.Π.Σ., από το 2013 είναι μέλος και του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών Πυροσβεστών των Η.Π.Α.

Απο το Γραφείο Τύπου της Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Τηλ. επικοινωνίας:
Πρόεδρος Σεραφείμ Τσιουγκρής 6980360855
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Ζέρβας 6945291080