Ματίνα Συνδουκά
Εθ. Πυροσβέστρια

Μέλος Δ.Σ.

Βιογραφικό


Η Ματίνα Συνδουκά γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι έγγαμη και μητέρα δύο θυγατέρων. Διαμένει στο Ηράκλειο Αττικής και έχει έντονη κοινωνική δράση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού. Από το 2002 έως και σήμερα, διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου καθώς επίσης Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Α΄θμιας και Β’ θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Είναι πτυχιούχος ΥΠ/ΛΩΝ ΧΕΙΡ/ΤΩΝ Η/Υ & ΔΙΑ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ και από το 2014 κατέχει την επάρκεια Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας του Κ.Ε.Μ.Ε.Α. Υπηρέτησε 26 έτη στον Ο.Τ.Ε. και ήταν αιρετό μέλος στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε.

Το 2017 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εθελόντρια Πυροσβέστρια αποφοιτώντας με επιτυχία από την Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και υπηρετεί στον 9ο Π.Σ Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα εκπαίδευσης στον προσομοιωτή πυρκαγιάς «FIRE DRAGON» της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και λοιπές εκπαιδεύσεις σε θέματα πυρόσβεσης διάσωσης όπως, Πυρκαγιές Αερίων Καυσίμων «GAS FIRE» και Πυρόσβεση Πλοίων και Διάσωση Προσωπικού από την Marine Training and Safety Consultans LTD Piraeus, Πρώτες Βοήθειες από το Ε.Κ.Α.Β και τέλος Αρχική εκτίμηση και Αντιμετώπιση Πολυτραυματία από την Ε.Ε.Ε.Π.Φ,

Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία σειρά σεμιναρίων του Ινστιτούτου Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών σε θέματα:

  • Αντιμετώπισης Συμβάντων Μαζικής Καταστροφής και Διαλογή σε Μαζικές Καταστροφές
  • Ναυαγοσωστικής και Α΄ Βοήθειες στο Υγρό Στοιχείο
  • Πνιγμού στο Υγρό Στοιχείο – Εξειδικευμένες Τεχνικές Διάσωσης καθώς και το Σχολείο εκπαίδευσης Υγρού Στοιχείου Επιβίωση – Έρευνα – Διάσωση

και σήμερα είναι επικεφαλής Εκπαιδεύτρια – Διασώστρια του Ινστιτούτου Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών και πιστοποιημένη πάροχος Βασικής Υποστήριξης της Ζωής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – Basic Life Support (BLS-AED/ ERC).

Τέλος, έχει συμμετάσχει σε ασκήσεις ετοιμότητας διαφόρων φορέων σχετικά με Ατυχήματα Αεροσκαφών, πολλαπλών σεναρίων τοπικού επιπέδου για τη διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και πυρκαγιών.

Τον Φεβρουάριο του 2022 έλαβε ενεργά μέρος στο «International Conference on Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience» ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΙΔΑΦΚ και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Introduction to the Sphere International Humanitarian Standards, The Humanitarian Charter, and The Minimum Standards Of Humanitarian Response» του Διεθνούς Οργανισμού Fraternity – International Humanitarian Federation (FFHI).

Τον Μάρτιο του 2022 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.

 

  • 9ος Π.Σ. Αθηνών