Θεανώ Ανάγνου
Εθ. Πυροσβέστρια

Αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας

Βιογραφικό


Η Θεανώ Ανάγνου γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1993 στην Αθήνα και εργάζεται ως μηχανικός υποστήριξης σε συστήματα χρωματογραφίας.

Σπούδασε και αποφοίτησε από το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχιακή θέση με τίτλο “Πυρηνικά Ατυχήματα”, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών του τμήματος.

Το 2019 κατατάσσεται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εθελόντρια Πυροσβέστρια αποφοιτώντας με επιτυχία από την Σχολή Εθελοντών Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και υπηρετεί στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Το 2022 εκλέγεται για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών και αναλαμβάνει την θέση της Αναπληρωτή Γραμματέα.

  • 1ος Π.Σ. Αθηνών