Βασίλειος Γιαννακούλιας
Εθ. Πυροσβέστης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Βιογραφικό


Ο Βασίλης Γιαννακούλιας γεννήθηκε το 1970 στις Σπέτσες όπου και κατοικεί μόνιμα.

Είναι ηλεκτρονικός με πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και για πολλά χρόνια διατηρούσε στις Σπέτσες επιχείρηση πώλησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μετέπειτα, καταστήματος επώνυμης αλυσίδας πώλησης κινητών τηλεφώνων και προϊόντων νέας τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εστίαση και τον τουρισμό στο νησί του.

Τον Ιούνιο του 2016 κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εθελοντής Πυροσβέστης και υπηρετεί στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπετσών από την ίδρυσή του, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Τον Οκτώβριο του 2016 με απόφαση του Διοικητή της Π.Υ. Ναυπλίου αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Κλιμακίου.

Το 2019 εκλέγεται Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.

  • Εθ Π.Κ. Σπετσών