Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με τη μακρόχρονη παρουσία, την ισχυρή παράδοση και τη συμβολή του στον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά κυρίως με τη εμπιστοσύνη των μετόχων, πελατών, καταθετών και εργαζομένων του, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την Ελληνική οικονομία.

Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών με προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλειών, εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε 8 χώρες και διαθέτει, εκτός της ΕΤΕ, 2 θυγατρικές εμπορικές τράπεζες στη Βόρεια Μακεδονία και τη Μάλτα, απασχολώντας συνολικά 8.901 εργαζόμενους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες). Διαθέτει επίσης ευρύ δίκτυο διανομής προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό (84 μονάδες), καθώς και πληρέστερο δίκτυο στην Ελλάδα, με 362 Μονάδες και 1.482 ΑΤΜ (στοιχεία 30.09.2021).

Όραμα του Ομίλου της ΕΤΕ είναι η ενίσχυση της ηγετικής του θέσης στην Ελλάδα και της δυναμικής συμβολής του στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας με αφοσίωση, συνέπεια και διαφάνεια προς όφελος του πελάτη του μετόχου, του εργαζόμενου και με ευθύνη για την κοινωνία.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Τον Μάιο του 2017 προσέφερε στο Πυροσβεστικό Σώμα 350 Στολές για τις ανάγκες των Εθελοντών Πυροσβεστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου της Εθνικής τράπεζας πατήστε ΕΔΩ